Kandideerimise info

17.08.17

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 10. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2017 selle valla või linna või ühinemisel moodustuva valla või linna territooriumil.

Kandideerimise infoga saab tutvuda Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel.