Ajakava

17.08.17
 

Kuupäev

Tähtaeg

Toiming

Hiljemalt 01.08.2017

 

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil selles vallas või linnas.

Hiljemalt 06.08.2017

Hiljemalt 70. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium korraldab teatise koostamise ja saatmise Euroopa Liidu kodanikule, kellel on  õigus hääletamisest osa võtta.

Alates 16.08.2017 kuni 31.08.2017

Varemalt 60. päeval enne valimispäeva ja hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva

Varemalt 60. päeval enne valimispäeva ja hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva esitatakse valimisliit valla ja linna valimiskomisjonile registreerimiseks.

Alates 16.08.2017

60. päeval enne valimispäeva

Algab kandidaatide registreerimiseks esitamine.

05.09.2017

40. päeval enne valimispäeva

Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18.00).

Hiljemalt 07.09.2017

Hiljemalt 38. päeval enne valimispäeva

Lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides (kell 18.00).

Hiljemalt 10.09.2017

Hiljemalt 35. päeval enne valimispäeva

Valla ja linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid. Valla ja linna valimiskomisjon selgitab liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel.

Alates 11.09.2017

Alates kandidaatide registreerimise  viimasest päevast

Algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 13.09.2017, juhul kui kandidaadid registreeritakse 10.09.2017

3 päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist

Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

15.09.2017

30. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium koostab valijate nimekirjad. Elukoha aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Hiljemalt 25.09.2017

Hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium korraldab valijakaardi koostamise ja saatmise valijale.

30.09.2017

Alates 15. päevast enne valimispäeva

Valija, kes hiljemalt 15. päeval enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes valijakaardil on vigu, võib pöörduda avaldusega valla- või linnasekretäri poole.

Hiljemalt 02.10.2017

Hiljemalt 13. päeval enne valimispäeva

Valla või linna valimiskomisjon  võib tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata jäetud isikud registreerida.

05.10. – 08.10.2017

10. kuni 7. päevani enne valimispäeva

Toimub eelhääletamine maakonna valimisjuhi määratud maakonnakeskuse jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

05.10. – 11.10.2017

10. kuni 4. päevani enne valimispäeva

Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine  algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni   11. oktoobril kell 18.00.

09.10. - 11.10.2017

6. kuni 4. päeval enne valimispäeva

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Hiljemalt 14.10.2017

 Hiljemalt valimispäevale eelneval päeval

Hääletamissedelitega ümbrikud ja elektrooniliselt hääletanud valijate nimekirjad edastatakse jaoskonnakomisjonidele.

15.10.2017

Valimispäev

Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00.  Toimub ka kodus hääletamine.

16.10.2017

 

Häälte teistkordne ülelugemine valla- ja linna valimiskomisjonides.

 

 

Valla või linna valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Hiljemalt 16.11.2017

1 kuu jooksul arvates valimispäevast

Ühe kuu jooksul arvates valimispäevast esitab erakond, valimisliit ja üksikkandidaat erakondade rahastamise järelevalve komisjonile valimiskampaania aruande.